Į EŽTT teisėjo pareigas pasiūlyti 3 geriausiai įvertinti kandidatai

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2022 gegužės 24

Teisingumo ministerija surengė pretendentų į Europos Žmogaus Teisių Teismą atranką. Darbo grupė, skirta pretendentų atrankai į Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjo pareigas organizuoti, po pokalbių su 6 pretendentais, pasiūlė tris geriausiai įvertintus kandidatus.

251 8bcd86d60971adb4e05eb7c3a57cb742

Vienas iš šių kandidatų Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos bus išrinktas Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjo pareigoms užimti. Lietuvos deleguoto teisėjo Egidijaus Kūrio kadencija baigsis šių metų spalio 31 d.

Daugiausia atrankos komisijos balų surinko šie kandidatai (abėcėlės tvarka): Jakulevičienė Lyra, Račkauskaitė-Burneikienė Aistė, Sagatys Gediminas.

Trijų geriausiai įvertintų kandidatūrų sąrašas yra rekomendacija Ministrei Pirmininkei. Ministrė Pirmininkė pateiks trijų kandidatų sąrašą Respublikos Prezidentui, kuris pasiūlys tris kandidatus  nuo Lietuvos Respublikos į Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjus.

Prieš Europos Tarybos Parlamentinei Asamblėjai priimant sprendimą dėl konkretaus kandidato skyrimo į Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjus, Lietuvos pateiktą kandidatų sąrašą dar vertins 2010 m. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rezoliucija Nr. 26. įsteigtas patariamasis ekspertų komitetas, kurio pagrindinė funkcija – patarti valstybėms, Europos Tarybos narėms, prieš balsavimą Parlamentinėje Asamblėjoje dėl valstybių pateiktų kandidatų į Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjus atitikimo Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 21 straipsnyje nustatytiems reikalavimams teisėjo pareigoms užimti. Be to, prieš balsavimą Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje Lietuvos pasiūlyti kandidatai taip pat bus vertinami ir Parlamentinės Asamblėjos Teisėjų atrankos komitete.

Darbo grupę sudarė: teisingumo ministrė ir šios darbo grupės vadovė Evelina Dobrovolska, užsienio reikalų viceministras Mantas Adomėnas, Seimo kanceliarijos Teisės departamento direktorius Andrius Kabišaitis, Seimo Pirmininkės patarėja Elena Masnevaitė, Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės vyriausiasis patarėjas Deividas Kriaučiūnas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja, Civilinių bylų skyriaus pirmininkė, laikinai einanti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkės pareigas Sigita Rudėnaitė, Respublikos Prezidento patarėja Inga Žukovaitė.

Siekiant atrankos viešumo ir skaidrumo, šiemet pirmą kartą informacija apie pretendentus į EŽTT teisėjo poziciją skelbta viešai.

Top