Visuomenė vis daugiau žino apie intelektinės nuosavybės apsaugą

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2021 kovo 22

Valstybinio patentų biuro (VPB) užsakymu atliktų verslo įmonių ir plačiosios visuomenės apklausų duomenimis, vis daugiau ne tik smulkaus ir vidutinio verslo, bet ir visuomenės narių žino apie prekių ženklų, dizaino ir išradimų apsaugos galimybes.

244 7eefb98432d88c71eaf8ae910e8afeca

„Intelektinę nuosavybę – visuomenės kūrybinį produktą, kaip ir bet kokį kitą turtą, svarbu tinkamai apsaugoti, taip sudarant prielaidas generuoti sėkmingus rezultatus tiek plačiai visuomenei, tiek verslui. Intelektinės nuosavybės apsauga – tai ir vienas svarbiausių faktorių įveikiant technologijų bei inovacijų plėtros iššūkius. Matome, kad didžioji dalis visuomenės ne tik daugiau žino, bet ir patys rinktųsi apsaugoti intelektinę nuosavybę, o augantis verslo aktyvumas registruojant prekių ženklus, dizainą ar išradimus rodo, kad mūsų šalies kūrėjai yra vis konkurencingesni rinkos žaidėjai”, – teigia teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska.

Verslo apklausos duomenimis, net 82 procentai įmonių atstovų nurodė žinantys apie intelektinės nuosavybės apsaugos galimybes - per 2 metus šis rodiklis padidėjo nuo 78 iki 82 procentų, be to, 4 procentais sumažėjo nieko apie tai nežinančių. Vis daugiau verslo atstovų žino apie intelektinės nuosavybės objektų apsaugą ne tik nacionaliniu, bet ir Europos mastu – šis rodiklis, lyginant su 2018 m., padidėjo 3 procentais iki 69 procentų.

Kartu augo ir skaičius tų įmonių, kurios, norėdamos apsaugoti savo prekių ženklus, dizainą ar išradimus, rinktųsi juos registruoti – registraciją kaip apsaugos būdą rinktųsi 80 procentų apklaustųjų. Džiugina ir tai, kad vis daugiau verslo srities respondentų (74 procentai) žino, jog prekių ženklai, dizainas bei išradimai registruojami Valstybiniame patentų biure (lyginant su 2018 m. duomenimis, šis rodiklis išaugo 5 procentais).

VPB 2020 m. duomenys rodo, kad pandemija kol kas nepadarė didelės įtakos Lietuvos verslo aktyvumui registruojant prekių ženklus, dizainą ar išradimus: gauta beveik 2 300 paraiškų nacionaliniams prekių ženklams registruoti (ir tai yra beveik 8 procentais daugiau nei 2019 m.). Be to, pernai Lietuvos pareiškėjai pateikė 96 nacionalines patentų paraiškas dėl išradimų apsaugos (7 procentais daugiau nei 2019 m.). Šiek tiek (6 procentais) sumažėjo tik Lietuvos pareiškėjų pateiktų nacionalinių dizaino paraiškų - dizainas nacionaliniu mastu saugomas vangiai, nors tai yra efektyvus ir nebrangiai kainuojantis būdas apsaugoti savo autoriaus kūrinius bei gaminių vaizdą.

Apklausų duomenys rodo, jog ne tik verslas, bet ir didžioji visuomenės dalis (65 procentai) žino ar yra girdėję apie prekių ženklų, dizaino ar išradimų apsaugą ir 73 procentai rinktųsi šių objektų registraciją kaip apsaugos formą (to nedarytų tik 13 procentų, o 14 procentų neturi nuomonės dėl apsaugos pasirinkimo).

VPB direktorės Irinos Urbonės vertinimu, džiuginantys tiek verslo bei visuomenės apklausų, tiek ir praėjusių metų statistiniai Lietuvos pareiškėjų aktyvumo duomenys leidžia tikėtis, kad suvokimas apie intelektinės nuosavybės objektų apsaugą tik augs, jos kūrėjams efektyviai išnaudojant esamas apsaugos priemones ir visą intelektinės nuosavybės tiek verslui, tiek ir visuomenei teikiamą pridėtinę naudą.

Top