Išplėsti Vyriausybės atstovo EŽTT įgaliojimai

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2020 rugpjūčio 19

Teisingumo ministerijos teikimu Vyriausybė praplėtė Vyriausybės atstovo  Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT) funkcijas. Nuo šiol jis atstovaus mūsų šaliai ir Jungtinių Tautų (JT) Moterų diskriminacijos panaikinimo, Neįgaliųjų teisių ir Priverstinio dingimo komitetuose nagrinėjant bylas prieš Lietuvą.

251 8bcd86d60971adb4e05eb7c3a57cb742

Lietuva pripažįsta šių trijų JT komitetų kompetenciją nagrinėti gaunamus asmenų ar jų grupių skundus dėl atitinkamose Konvencijose įtvirtintų teisių pažeidimų.

Vyriausybės atstovas EŽTT taip pat koordinuos JT Žmogaus teisių ir minėtų komitetų priimtų išvadų ir rekomendacijų įgyvendinimą.

Atlikdamas šias funkcijas, Vyriausybės atstovas EŽTT bendradarbiaus su Teisingumo ministerija bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kurios yra įgaliotos organizuoti pranešimų, ataskaitų ir informacijos rengimą JT Priverstinio dingimo, Moterų diskriminacijos panaikinimo ir Neįgaliųjų teisių komitetams.

Lietuva yra ratifikavusi Moterų diskriminacijos panaikinimo konvencijos fakultatyvų protokolą 2004 m., Neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos Fakultatyvų protokolą - 2010 m., Tarptautinę konvenciją dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo – 2013 m.

Top