Lietuvos Respublikos Prezidentas su Teisėjų tarybos pirmininku aptarė teismų sistemos veiklą

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2020 gegužės 05

Šiandien, gegužės 5 dieną, Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda su Teisėjų tarybos pirmininku Algimantu Valantinu konferenciniu skambučiu aptarė svarbiausius teismų sistemos iššūkius ir spręstinas problemas. Šalies vadovas pabrėžė, kad būtina užtikrinti efektyvią teismų veiklą, didinti teisėjo profesijos patrauklumą ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą teismais.

hammer 719068 640

„Teismų nepriklausomumas – būtina teisingumo vykdymo sąlyga. Kartu tai yra esminė žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo garantija bei pasitikėjimo teismais prielaida. Nepriklausomumas neatsiejamas nuo atsakomybės“, – sakė Prezidentas.

Šalies vadovas atkreipė Teisėjų tarybos pirmininko A. Valantino dėmesį į ilgus bylų nagrinėjimo teismuose terminus, didelį teismų darbo krūvį ir teisėjų etikos taisyklių laikymosi problemas, su kuriomis susiduria teismai. Prezidentas pabrėžė, kad teismų vadovai privalo prisiimti atsakomybę už tai, kas vyksta jų vadovaujamuose teismuose, formuoti moralinės atsakomybės kultūrą ir užtikrinti tinkamą psichologinį mikroklimatą. Taip pat jis kvietė visą teisėjų bendruomenę netoleruoti netinkamo etikos standartų laikymosi ir dėti visas pastangas, kad būtų didinamas visuomenės pasitikėjimas teismais.

Pokalbio metu buvo aptarta ir galimybė sumažinti daliai teismų tenkantį darbo krūvį, kad būtų skatinama teisminė mediacija. Atsižvelgiant į augantį komercinių subjektų bylinėjimąsi, per pokalbį aptarta galimybė peržiūrėti bylų priskyrimo teismams taisykles, žyminio mokesčio dydį.

Šalies vadovas teiravosi ir apie priemones dėl efektyvesnio esamo teismų finansavimo panaudojimo, kaip vykdoma teismų sistemos reorganizacija ir kas daroma modernizuojant teismų sistemos informacinių technologijų sistemas. Pasak Prezidento, būtina užtikrinti kuo geresnes darbo sąlygas teismuose, kelti kvalifikaciją ir stengtis, kad kuo daugiau profesionalių ir sąžiningų žmonių rinktųsi garbingą teisėjo profesiją.

Teisėjų tarybos pirmininkas pristatė, kaip teismų sistema prisitaikė veikti karantino sąlygomis. „Teisėjų taryba jau yra davusi rekomendacijas palaipsniui atnaujinti žodinius bylų nagrinėjimus. Bylų nagrinėjimas bus atnaujintas jau šią savaitę – atsirinktos bylos, kuriose yra mažiau proceso dalyvių, o atnaujinus bylų nagrinėjimą rekomenduojama laikytis būtiniausių apsaugos priemonių“, – pažymėjo A. Valantinas.

Šalies vadovas pabrėžė, kad ekstremalios situacijos sąlygomis teismams tenka ypatinga atsakomybė užtikrinti žmogaus teisių apsaugą ir sprendimų priėmimą laiku.

Top