Paskirti nauji Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2019 liepos 31

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, atsižvelgdamas į Teisėjų tarybos patarimą ir gavęs Seimo pritarimą, pasirašė dekretus, kuriais teisėjai skiriami į pareigas aukštesnės grandies teisme.

resize 1200x900 lat

Teisėjai Virginija Liudvinavičienė, Vilija Mikuckienė, Alenas Piesliakas ir Vytautas  Zelianka atleidžiami iš Vilniaus apygardos teismo teisėjų pareigų ir skiriami Lietuvos apeliacinio teismo teisėjais.

V. Zelianka naujas pareigas pradės eiti nuo rugpjūčio 14 d., V. Mikuckienė – nuo rugpjūčio 23 d., V. Liudvinavičienė – nuo rugsėjo 10 d., o A. Piesliakas – nuo spalio 15 d.

Konstitucijos 112 straipsnio penktoji dalis numato, kad dėl teisėjų paskyrimo, paaukštinimo, perkėlimo ar atleidimo iš pareigų Respublikos Prezidentui pataria speciali įstatymo numatyta teisėjų institucija. To paties Konstitucijos straipsnio trečioji dalis numato, kad Lietuvos apeliacinio teismo teisėjus Respublikos Prezidentas skiria Seimo pritarimu.

Top