Vyks Teisėjų garbės teismo narių rinkimai

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2019 liepos 22

Nacionalinė teismų administracija informuoja, kad Teisėjų tarybos sprendimu 2019 m. rugsėjo 27 d. vyks dviejų Teisėjų tarybos skiriamų Teisėjų garbės teismo narių, renkamų iš visų apygardų teismų, apygardų administracinių teismų ir apylinkių teismų teisėjų, rinkimai. Kandidatai į Teisėjų tarybos skiriamus Teisėjų garbės teismo narius nustatyta tvarka gali būti keliami iki 2019 m. rugpjūčio 26 d.

hammer 719068 640

Teisėjų taryba į Teisėjų garbės teismą Teisėjų tarybos įgaliojimų laikui skiria šešis narius: po vieną narį iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, tris narius iš visų apygardų teismų, apygardų administracinių teismų ir apylinkių teismų teisėjų.

Iš aukščiau nurodytų teismų Teisėjų tarybos skiriamų Teisėjų garbės teismo narių kandidatūras turi teisę kelti atitinkamų teismų teisėjai (kandidatus gali kelti tiek pavieniai teisėjai, tiek ir atitinkamų teismų teisėjų grupės), taip pat kandidatu išsikelti gali ir pats teisėjas.

Kandidatūras į Teisėjų garbės teismą šiuo atveju turi teisę kelti tik apygardų teismų, apygardų administracinių teismų ir apylinkių teismų teisėjai, taip pat kandidatais išsikelti gali ir patys nurodytų teismų teisėjai.

Pažymėtina, kad Teisėjų garbės teismo nariu negali būti renkamas Teisėjų tarybos narys, drausmės bylos iškėlimo iniciatyvos teisę turintis subjektas, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narys, taip pat teisėjas, kuriam buvo taikytos drausminės nuobaudos.

Informaciją apie į Teisėjų garbės teismo narius keliamus kandidatus kandidatai arba juos keliantys teisėjai turi pateikti iki 2019 m. rugpjūčio 26 d. Nacionalinei teismų administracijai raštu, kuriame paprastai turėtų būti nurodyti kandidato iškėlimą ar išsikėlimą pagrindžiantys motyvai, o kandidato iškėlimo atveju – pateikiamas ir kandidatu keliamo teisėjo rašytinis sutikimas kandidatuoti į Teisėjų garbės teismo narius. Nepateikus kandidatu keliamo teisėjo rašytinio sutikimo kandidatuoti į Teisėjų garbės teismo narius, Nacionalinė teismų administracija prašys tokį teisėją šį sutikimą pateikti iki 2019 m. rugsėjo 5 d. Informacija apie iškeltus ir nustatyta tvarka rašytinius sutikimus kandidatuoti į Teisėjų garbės teismo narius pateikusius bei save išsikėlusius kandidatus 2019 m. rugsėjo 5 d. bus paskelbta interneto svetainėje www.teismai.lt ir vidiniame teismų sistemos tinkle – intranete.

Nacionalinė teismų administracija informacijos apie iškeltą arba išsikėlusį kandidatą laukia iki š. m. rugpjūčio 26 d. paštu ir (ar) el. paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ir This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Detalesnė informacija telefonu: Teisės ir administravimo departamento Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Jankauskienė, tel. (8 5) 251 4186, trumpasis tel. 6358.

Top