Stiprinamas keleivių saugumas ore

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2016 sausio 07

shutterstock 45736984Vyriausybė pritarė Transporto veiklos pagrindų įstatymo projektui, kurio tikslas padidinti efektyvumą kovojant su terorizmo keliamomis grėsmėmis.

Projektas vadinamas PNR (angl.  Passenger Name Record) ir suteikia galimybę valstybės institucijoms naudotis skrydžių kompanijų kaupiamais bilietų užsakymų ir išvykimo kontrolės, keleivių skrydžio duomenimis. Tokiu būdu bus siekiama užkirsti kelią terorizmui ir sunkiems bei labai sunkiems nusikaltimams, apsaugoti keleivių ir kitų žmonių sveikatą bei gyvybę, geriau užtikrinti jų teises ir laisves, paprasčiau nustatyti nusikaltusius asmenis ir juos patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Naujuoju projektu bus geriau užtikrinamas ir nacionalinis saugumas užkertant kelią išoriniams ir vidiniams veiksniams, pavojams bei grėsmėms, numatytoms Nacionalinio saugumo strategijoje. Projekte numatytos priemonės leis geriau identifikuoti ieškomus asmenis ir užtikrinti nelegalios imigracijos kontrolę.

Projektu oro vežėjai yra įpareigojami ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko ir iš karto kai uždaromi keleivių įlaipinimo vartai įgaliotai policijos įstaigai pateikti bilietų užsakymo ir išvykimo kontrolės, keleivių skrydžio duomenis, pateikiančius informaciją apie keleivius, atvykstančius ar išvykstančius iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

Pirmuoju etapu (likus 48 valandoms iki skrydžio) bus pateikiami duomenys, kurie leis identifikuoti nežinomus rizikos grupei priskiriamus asmenis, o antruoju (uždarius keleivių įlaipinimo vartus) – leidžiantys identifikuoti žinomus rizikos grupei priskiriamus asmenis.

Vyriausybės priimti įstatymo pakeitimai padės įgyvendinti vieną iš svarbiausių nusikalstamų veikų ištyrimo ir užkardymo principų – informacijos apie konkrečią situaciją surinkimą ir jos valdymą realiu laiku, paremiant analizėmis. Teisėsaugos institucijos turės galimybę kaupti, apdoroti ir vertinti gaunamą informaciją siekiant nustatyti nusikalstamos veikos rizikos veiksnius, galimus pavojus ir grėsmes, tiek nusikalstamos veikos prevencijos, tiek ir analizės ar tyrimo tikslais.

Pagal atitinkamus kriterijus bus galima identifikuoti asmenį, informaciją, paprasčiau suprasti nusikalstamus reiškinius ir jų tendencijas, rinkti informaciją apie tokias veiklas ir nustatyti sąsajas tarp asmenų ir skirtingų veikų, numatyti būsimas nusikalstamas veikas.

Galimybė pasiekti tokią informaciją laiku yra esminis dalykas, kuris padeda teisėsaugos institucijoms sėkmingai bei operatyviai ištirti nusikaltimą, užkirsti kelią jo įvykimui ateityje. Nusikalstamą veiklą reikia kontroliuoti, o informacija apie ją būtina gauti ir ja keistis kuo skubiau.

Lietuvoje jau yra tinkama įranga projekto PNR sistemai, kuri apims skrydžius Europos Sąjungos viduje. Lietuva yra viena iš keturiolikos valstybių narių, gavusių Europos Sąjungos finansavimą šios sistemos kūrimui šalyje.

Top