Įsigaliojo supaprastinta lėšų, pervedamų į antstolių depozitines sąskaitas, apskaita

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2014 kovo 18

TypingKeyboardValstybinei mokesčių inspekcijai paskelbus (2014 m. kovo 3 d.) patikslintą išaiškinimą dėl išmokų išmokėtų antstoliams deklaravimo įsigaliojo supaprastinta lėšų, pervedamų į antstolių depozitines sąskaitas, apskaita. Taip pat, apskaita tapo ir tikslesnė.

Nuo įsigaliojimo dienos asmenims, kurie susiję su priverstinių skolų išieškojimu, nebėra reikalo deklaruoti į antstolio depozitinę sąskaitą pervedamų lėšų kaip pajamų. Anksčiau toks poreikis buvo ir lėšas buvo privaloma deklaruoti savarankiškai.

Pakeitimai panaikina tarpininką tarp antstolio, jo kontoros ir Valstybinės mokesčių inspekcijos, dėl šios priežasties duomenų apie pajamas teikimas tampa tiesioginis. To pasėkoje darbo krūvis skolingų darbuotojų lėšas administruojantiems asmenims mažėja. Kartu su tuo mažėja ir mokesčių administravimo sąnaudos, kadangi nereikia peržiūrėti papildomų duomenų patikslintose antstolių deklaracijose.

Dėl to, kad ankstesnė deklaracijų tvarka neužtikrino pajamų deklaracijų tikslumo, Lietuvos antstolių rūmai inicijavo šiuos išmokų skoloms dengti apskaitos pakeitimus. Neatitikimai susidarydavo dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip nurodymas deklaruoti ne tik lėšas skolai dengti, bet ir su išieškojimu susijusias išlaidas, kurių dalis tenka tiek antstoliams, tiek turto vertintojams, ekspertams ar skolų išieškojimo bendrovėms ar asmenims. Taip į antstolio sąskaitą būdavo pervedamos ne visos lėšos, kurios būdavo nurodomos deklaracijose, todėl atsirasdavo neatitikimų tarp antstolių deklaracijų ir deklaracijų, kurias pateikdavo išmokas pervedantys juridiniai asmenys ar individualią veiklą vykdantys fiziniai asmenys ir atsirasdavo netikslumų. Nauja tvarka leis išvengti šių netikslumų ir taip sumažins tiek laiko, tiek finansines sąnaudas.

Top