Advokatų taryba sprendė dėl advokatų veiklos stabdymo

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2019 kovo 25

Kovo 21 d., Advokatų taryba posėdyje išklausė viešai korupcija apkaltintus advokatus, kuriems buvo pateikti įtarimai, bei šių advokatų gynėjus. Į posėdį taip pat pakviestas advokatas, kurio atžvilgiu priimtas apkaltinamasis nuosprendis, kuris dar nėra įsiteisėjęs.

score jail1

Vienas iš advokatų, kuriam minėtoje byloje pareikšti įtarimai – Drąsutis Zagreckas – Advokatų tarybai per savo gynėją pateikė prašymą laikinai neterminuotai sustabdyti jo veiklą. Advokatų taryba patenkino advokato D. Zagrecko prašymą ir laikinai sustabdė jo profesinę veiklą.

Advokatūros įstatyme nustatyta, jog Lietuvos advokatūros Advokatų taryba turi teisę laikinai išbraukti advokatą iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo, jei jis yra įtariamas ar kaltinamas nusikalstamos veikos padarymu.

Advokatų taryba svarstydama kitų penkių advokatų veiklos sustabdymo klausimą pažymi, jog neturi pakankamai duomenų šiam klausimui spręsti, o advokatų atžvilgiu taikyti kankinimus primenantys veiksmai kelia papildomų abejonių dėl įtarimų pagrįstumo. Advokatų taryba yra supažindinta tik su oficialias advokatams pareikštais įtarimais. Paprastai, institucijoms (tokioms, kaip Teismas, Seimas, Prezidentas), kurios įstatymo pagrindu turi teisę nutraukti, sustabdyti, nušalinti ar uždrausti vykdyti įgaliojimus ar profesinę veiklą, Generalinė prokuratūra pateikia ne tik įtarimus, tačiau ir duomenis, kuriais remiantis įtarimas yra grindžiamas. Tokių duomenų Lietuvos advokatūra nėra gavusi, todėl Advokatų taryba negali pagrįstai ir motyvuotai svarstyti advokatų veiklos apribojimų. Atsižvelgdama į tai Advokatų taryba nepriėmė sprendimo dėl penkių advokatų laikino išbraukimo iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo. 

Susipažinusi su neįsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu advokatui dėl nusikalstamos veikos (vairavimas apsvaigus nuo alkoholio), numatytos LR BK 281 str. 7 d. , Advokatų taryba nutarė laikinai išbraukti advokatą Arvydą Milutį iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo.

Šiame posėdyje Advokatų taryba taip pat svarstė buvusio valstybės pareigūno prašymą įrašyti jį į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą. Pareiškėjas buvo nuteistas už tai, kad, būdamas valstybės tarnautoju – Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato tyrėju, o vėliau prokuroru, vykdydamas pažadą padėti kitam tyrėjui gauti kyšį ir priėmė kyšiui skirtus pinigus, žadėdamas juos perduoti kitam tyrėjui už ikiteisminio tyrimo nutraukimą. Šio asmens nusikaltimas yra padarytas teisingumo įgyvendinimo procese, diskredituoja visą teisingumo sistemą. Duomenų, kad po teistumo išnykimo būtų įvykusi asmens reabilitacija Advokatūrai nepateikta. Inkriminuoto nusikaltimo pobūdis, jo padarymo aplinkybės, leidžia manyti, kad pretendentas neatkūrė nepriekaištingos reputacijos, nes neatitinka asmeniui, kuris verčiasi advokato (advokato padėjėjo) veikla, taikomų elgesio ir veiklos reikalavimų, nustatytų Lietuvos advokatų etikos kodekse, todėl Advokatų taryba nutarė atmesti asmens prašymą įrašyti jį į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą.

 

Top