Teismai nagrinėjamų bylų krūvį galės pasidalyti su ikiteisminių ginčų komisijomis

Kategorija: Kontaktai
Paskelbta: 2019 kovo 06

Teismų darbo naštą būtų galima sumažinti ne mažiau kaip trečdaliu, jeigu tam tikrų kategorijų administracinių ginčų nagrinėjimą perimtų ikiteisminius ginčus nagrinėjančios institucijos. Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius sudarė darbo grupę iš valstybės, mokslo institucijų bei teismų atstovų, kurie pateiks išvadas, kaip išplėsti Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir Mokestinių ginčų komisijos kompetencijas, stiprinti jų nepriklausomumą.hammer 719068 640

„Ši pertvarka padėtų sumažinti administracinių teismų nagrinėjamų bylų skaičių ir pagerinti jų darbo kokybę, – sako ministras E. Jankevičius.– Siūlome apibrėžti tuos atvejus, kai skundai būtų nagrinėjami ne teismuose, o ikiteisminėse institucijose. Jeigu ikiteisminės institucijos išnagrinėtą bylą apeliacine tvarka dar nagrinėtų teismas, tokia byla būtų nagrinėjama greičiau ir kokybiškiau, nes iki teismo posėdžio jau yra nustatytos esminės ginčo faktinės aplinkybės“.  

Yra paskaičiuota, kad tik išplėtus Lietuvos administracinių ginčų komisijos kompetenciją, pirmosios instancijos administraciniame teisme nagrinėjamų bylų skaičius galėtų sumažėti apie 4000, o tai sudaro 34 proc. visų 2017 metais gautų skundų.  

Darbo grupė svarstys naujų įgaliojimų suteikimą Lietuvos administracinių ginčų komisijai, kad privaloma tvarka ne teisme ji nagrinėtų tam tikrų kategorijų bylas, pavyzdžiui, dėl atsisakymo išduoti leidimą gyventi ar dirbti Lietuvoje užsieniečiui arba tokio leidimo panaikinimo, nuteistųjų skundus dėl neteisėtų veiksmų jų atžvilgiu, žalos atlyginimo bei kitus skundus.

Mokestinė ginčų komisija išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka galėtų nagrinėti visus mokestinius ginčus.

Darbo grupei pavesta apsvarstyti administracinių ginčų nagrinėjimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo galimybes, peržiūrėti Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir Mokestinių ginčų komisijos veiklas reglamentuojančius aktus ir iki gegužės 1 d. parengti reikalingų teisės aktų projektus.  

Top