Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2014 spalio 07

Logo WCCJPasaulio konstitucinės justicijos konferencijos (PKJK) generalinės asamblėjos pirmosios sesijos metu LR Konstitucinis Teismas perrinktas trejų metų kadencijai į biurą.

Pasaulio konstitucinės justicijos konferencija - tai viso pasaulio konstitucinius teismus ir konstitucinį teisingumą vykdančias institucijas vienijanti organizacija, kuriai priklauso 93 pasaulio valstybių teismai ir lygiavertės institucijos. PKJK biuras, į kurį perrinktas LR Konstitucinis Teismas, yra vykdomoji organizacijos institucija, į kurią įeina devynių regioninių ir lingvistinių grupių atstovai bei trys individualūs nariai. Individualius narius renka PKJK generalinė asamblėja. Lietuvą į biurą išrinkta būtent kaip individuali narė. Kartu išrinkta Turkija bei Austrija.

PKJK istorija nėra sena. Įkurti organizaciją sugalvota 2008 metais, kuomet Vilniuje vyko Europos konstitucinių teismų konferencijos kongresas. Tai, kad LR Konstitucinis Teismas perrinktas dar vienai kadencijai parodo, kad jis yra vertinamas tarptautiniu mastu, pripažįstamas jo indėlis į PKJK veiklą. Nuo šių metų pradėti du svarbūs bendradarbiavimai: keturšalis Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Ukrainos konstitucinių teismų bei trišalis Lietuvos, Moldovos ir Rumunijos konstitucinių teismų bendradarbiavimas.

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2014 spalio 06

future tech 2014Tobulėjant šiuolaikinėms technologijoms kartu tobulėja ir teismų darbo procesas. 2005 metais sukūrus Lietuvos teismų informacinę sistemą LITEKO, kurios tikslas buvo supaprastinti teismo bylų apskaitą, per beveik 10 metų ši stipriai patobulėjo ir bus tobulinama ateityje. Kiekvienais metų Nacionalinės teismų administracijos iniciatyva yra kuriamos papildomos LITEKO sistemos funkcijos, plečiamos galimybės panaudoti informacines technologijas teismuose. Artimiausiuose plėtros planuose – visų šalyje veikiančių teismų aprūpinimas specialia garso įrašymo įranga, kuri užtikrina teismo posėdžių autentiškumą ir viešumą. Šią stacionarią garso įrangą jau naudoja 11 teismų Lietuvoje.

Rašymo ranka nebelieka

Iki įstatymo pakeitimo įsigaliojimo teismo posėdžių sekretoriai turėdavo protokoluoti visą teismo posėdį ranka. Šiuo metu naudojamas modernesnis būdas – spausdinant kompiuteriu bei įrašinėjant posėdį diktofonu (esant poreikiui). Kompiuteriu spausdinto teksto klaidas galima lengvai ir greičiau ištaisyti, nereikia perrašinėti protokolo iš vieno lapo į kitą, kaip tekdavo anksčiau. Be viso to, teismuose bylų nemažėja, jų sudėtingumas taip pat auga, todėl pasitelkiamos specialistų konsultacijos, apklausos, tad neišvengiama ir specifinių terminų, kuriuos užfiksuoja diktofonai, o vėliau perklausant įrašą galima papildyti, pataisyti protokolą. Taigi, tai ne tik padarė teismo posėdžių sekretoriaus darbą paprastesniu bei efektyvesniu, tačiau kartu ir suteikė galimybę garantuoti protokolų tikslumą.

Efektyvu ir finansiškai naudingiau

Anksčiau, jau atsiradus diktofonų panaudojimo galimybėms, įrašai buvo saugomi kompaktiniuose diskuose. Tai užima nemažai vietos bei reikalauja lėšų įsigijant tuščias ribotos talpos laikmenas. Šiuo metu garso įrašai saugomi LITEKO sistemoje, kur juos iš karto gali patalpinti teismo posėdžio sekretorius. Kartu su garso įrašais įkeliamos ir saugomos informacinės pažymos, kuriose pateikiama svarbi informacija apie teismo posėdį: fiksuojamas pradžios ir pabaigos laikas, teismo posėdžio dalyviai, posėdžio metu priimtos žodinės nutartys ir kita. Toks įrašų saugojimo būdas yra kur kas pigesnis.

Padidėjęs darbo spartumas taip pat leidžia sutaupyti lėšų – trumpėja darbo valandos, krūvis. Tačiau neišvengiamai pastebimi ir trūkumai. Vienas dažniausiai sutinkamų – didesnėse salėse kai kurie žmonės kalba šiek tiek per tyliai, tad diktofonu ar stacionaria garso įranga įrašytų balsų kartais nepavyksta atpažinti ir suprasti, ką proceso dalyvis sakė. Tikimasi, kad nuolat tobulinama sistema suteiks galimybę tokių nesklandumų išvengti jau netolimoje ateityje.

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2014 rugsėjo 11

300px LukishkiChurchVykdant Vyriausybės patvirtintą Laisvės atėmimo vietų modernizavimo programą Teisingumo ministerija parengė teisės aktų projektus, pagal kuriuos bus leidžiama pradėti statyti tardymo izoliatorių – pataisos namus už Vilniaus centro ribų (miesto pakraštyje). Į naująjį statinį bus perkeliami suimtieji iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus bei nuteistieji iš Vilniaus pataisos namų.

Naujos įkalinimo įstaigos, kurioje turėtų galėti kalėti iki 1620 nuteistųjų ir suimtųjų, nauda neabejojama. Čia turės būti sukurtos tarptautinius standartus atitinkančios įkalintų asmenų laikymo sąlygos, o taip pat įdiegiamos modernios apsaugos priemonės, kas padidins saugumą visuomenei bei personalui, planuojama, kad pagerės ir darbuotojų darbo sąlygos. Be viso to, bus vykdoma ir resocializacija, kuri sumažina pakartotinius nusikaltimus, o taip gerinama ir socialinė – ekonominė nauda, sukuriamas didesnis BVP.

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2014 spalio 03

Coat of arms of Klaipeda LithuaniaLietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Dalis Alfonsas Pavalkis pasirašė įsakymą, pagal kurį keičiama Viešojo saugumo tarnybos prie VRM struktūra kartu įsteigiant ir padalinį Klaipėdos mieste.

Šių pakeitimų tikslas užtikrinti greitesnį ir tikslesnį tarnybos funkcijų vykdymą, patogesnę padalinių dislokaciją, kad esant ypatingoms situacijoms pareigūnai galėtų operatyviai atvykti į įvykio vietą ir likviduoti susidariusią situaciją.

Viešojo saugumo tarnybos padalinio Klaipėdoje saugumas leis kokybiškiau užtikrinti viešąjį saugumą Vakarų Lietuvoje, o taip pat atsiras galimybė suteikti papildomą saugumą valstybinės reikšmės objektams, tokiems kaip VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas ar AB „Klaipėdos nafta“, taip pat galės būti operatyviai vykdomos konvojavimo ir kitos tarnybai pavestos funkcijos.

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2014 kovo 18

TypingKeyboardValstybinei mokesčių inspekcijai paskelbus (2014 m. kovo 3 d.) patikslintą išaiškinimą dėl išmokų išmokėtų antstoliams deklaravimo įsigaliojo supaprastinta lėšų, pervedamų į antstolių depozitines sąskaitas, apskaita. Taip pat, apskaita tapo ir tikslesnė.

Nuo įsigaliojimo dienos asmenims, kurie susiję su priverstinių skolų išieškojimu, nebėra reikalo deklaruoti į antstolio depozitinę sąskaitą pervedamų lėšų kaip pajamų. Anksčiau toks poreikis buvo ir lėšas buvo privaloma deklaruoti savarankiškai.

Pakeitimai panaikina tarpininką tarp antstolio, jo kontoros ir Valstybinės mokesčių inspekcijos, dėl šios priežasties duomenų apie pajamas teikimas tampa tiesioginis. To pasėkoje darbo krūvis skolingų darbuotojų lėšas administruojantiems asmenims mažėja. Kartu su tuo mažėja ir mokesčių administravimo sąnaudos, kadangi nereikia peržiūrėti papildomų duomenų patikslintose antstolių deklaracijose.

Dėl to, kad ankstesnė deklaracijų tvarka neužtikrino pajamų deklaracijų tikslumo, Lietuvos antstolių rūmai inicijavo šiuos išmokų skoloms dengti apskaitos pakeitimus. Neatitikimai susidarydavo dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip nurodymas deklaruoti ne tik lėšas skolai dengti, bet ir su išieškojimu susijusias išlaidas, kurių dalis tenka tiek antstoliams, tiek turto vertintojams, ekspertams ar skolų išieškojimo bendrovėms ar asmenims. Taip į antstolio sąskaitą būdavo pervedamos ne visos lėšos, kurios būdavo nurodomos deklaracijose, todėl atsirasdavo neatitikimų tarp antstolių deklaracijų ir deklaracijų, kurias pateikdavo išmokas pervedantys juridiniai asmenys ar individualią veiklą vykdantys fiziniai asmenys ir atsirasdavo netikslumų. Nauja tvarka leis išvengti šių netikslumų ir taip sumažins tiek laiko, tiek finansines sąnaudas.

Top