VDAI: asmens duomenų ir privatumo apsaugos problemas sprendžiame kartu su kitomis institucijomis

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2019 birželio 21

Asmens duomenų apsaugos aktualumas Lietuvoje ypač išaugo. Pagrindinė to priežastis – įgyvendinta europinė asmens duomenų apsaugos reforma ir pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.

226 3da1adae63aa882904a0462c86c9c68b

Žmonės vis aktyviau domisi savo duomenų apsauga ir gina savo teises. Per pastaruosius metus itin padaugėjo  kreipimųsi į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI) pasikonsultuoti, ištirti skundą ar duomenų saugumo pažeidimo atvejį.

Siekdama veikti greičiau ir efektyviau, VDAI atliko gautos informacijos analizę ir išskyrė tuos atvejus, kai veiksmų teisėtumą gali vertinti ir kitos institucijos.

Kai asmens duomenys paskelbiami socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, „Facebook“, „LinkedIn, „Youtube“, „Instagram“ ir kitose visuomenės informavimo priemonėse – televizijos ir radijo laidose, tinklalaidėse (angl. podcast), žiniasklaidos portaluose, laikraščiuose, žurnaluose, knygose, kituose leidiniuose, interneto svetainėse ir kt. Tokiu atveju galima kreiptis ir į i Žurnalistų etikos inspektorių (http://zeit.lt/lt).

Kai asmens duomenys teikiami teismų administracinėms, civilinėms, baudžiamosioms  bylosm, bet su jomis susijusiam asmeniui atrodo, kad teikiami asmens duomenys yra  pertekliniai. Šiuo atveju veiksmų teisėtumą vertina tik patys teismai (https://www.teismai.lt/lt).

Kai pasisavinami elektroniniai asmens duomenys, pavyzdžiui, pasinaudojus kito asmens duomenimis, įvykdoma asmens tapatybės vagystė, neteisėtai prisijungiama prie el. banko paskyros, pasisavinami pinigai, perkamos ir parduodamos duomenų bazės su asmens duomenimis. Šiuo atveju reikia kreiptis į policijos įstaigą (http://policija.lrv.lt/).

Kai asmens duomenys naudojami siekiant asmenį apšmeižti. Šiuo atveju reikia kreiptis į policijos įstaigą, kuri atlieka ikiteisminį tyrimą (http://policija.lrv.lt/).

Kai asmens duomenys tvarkomi asmeniniais tikslais, pavyzdžiui, esate nufilmuojamas kito žmogaus vaizdo registratoriumi ar patenkate į kito žmogaus darytą fotografiją. Šiuo atveju savo  privatumą galima apginti kreipiantis į teismą.

Kai tvarkomi mirusių asmenų duomenys. Mirusių asmenų duomenų tvarkymo VDAI neprižiūri, tačiau mirusių asmenų teisę į privatumą gina Lietuvos teisės aktai,pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas. Šiuo atveju dėl mirusiųjų asmenų asmens duomenų galimai netinkamo tvarkymo galima kreiptis į teismą arba atitinkamai į sveikatos priežiūros įstaigą.

Top